• جلسه کارگروه علمی و پژوهشی ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان
  جلسه کارگروه علمی و پژوهشی ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با موضوع طرح پژوهشی پیشگیرانه در حوزه جرایم مشروبات الکلی

 • جشنواره هنری دخانیات
  اولین جشنواره هنری خانیات و سلامت

 • هفته سلامت
  تبریک هفته سلامت

 • کنگره دخانیات
  سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

 • گزارش بازدید از مرکز
  گزارش بازدید از مرکز پیرو درخواست رئیس محترم دانشگاه در خصوص اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس

 • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس
  . .

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved