صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات جزیره هرمز 

چکيده

مقدمه: ارزیابی جامعه فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در مورد جامعه، شناسایی مشکلات آن و تعیین اولویت نیازها با مشارکت اعضای جامعه است. هدف اين مطالعه، شناسايي و اولویت بندی  مشكلات جزیره هرمز با مشاركت مستقيم مردم محلي بود.

روش ها: این مطالعه بر اساس مدل کارولینای شمالی انجام شد و جمعیت مورد مطالعه مردم ساکن جزیره هرمز بودند. مشکلات جزیره با انجام بحث گروهی متمرکز و مصاحبه عمیق با مردم، افراد صاحب نظر محلی و بعضی از مسؤولین محلی استخراج شد. سپس با بکارگیری تکنیک گروه اسمی مشکلات رتبه بندی شده و اولویت ها مشخص شد. معیارها برای انتخاب اولویت ها شامل بزرگی مشکل، پیامدهای مشکل، سهولت رفع مشکل و فوریت رفع مشکل بود.

نتایج: در مجموع 64 مشکل در فرآیند ارزیابی جامعه شناسایی شد که در شش حیطه شامل سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مسائل مدیریتی و زیرساخت ها طبقه بندی شد. مشکلات مطرح شده در زمینه محیط زیست متنوع تر از سایر حیطه‌ها بود. همچنین نتایج نشان داد از بیست اولویت اول، نه اولویت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است.

نتیجه‌گیری: مشکلات شناسایی شده طیف وسیعی از مشکلات را شامل می‌شود که جهت حل آنها فعالیت‌های بین بخشی، حمایت مدیران و مسؤولین، و مشارکت فعال جامعه ضروری است.علاوه بر این، ارزیابی جامعه فرصت لازم برای مشارکت فعالانه را در اختیار اعضای جامعه قرار می‌دهد و اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری‌های درست در اختیار می‌گذارد.