صفحه اصلی > اعضای مرکز  

 


         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج‌فارس

 


اعضای تمام وقت مرکز تحقیقات


توجه: جهت مشاهده پروفایل علم سنجی اعضا بر روی دانلود کلیک کنید.

 

نام و نام خانوادگی                عکس          آدرس محل کار،ایمیل و شماره تلفن     رتبه دانشگاهی                        رشته تحصیلی                          رزومه   
صدیقه عابدینی

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی آموزش بهداشت)

33336202
sdabedini@hums.ac.ir
استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

و ارتقا سلامت

            دانلود      
تیمور آقاملایی

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی آموزش بهداشت)

33337192
taghamolaei@hums.ac.ir
استاد 

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

و ارتقا سلامت

    دانلود
عبدالحسین مدنی

دانشکده بهداشت

(گروه  آموزشی بهداشت عمومی)

33336202

abdolhossein.madani@hums.ac.ir

دانشیار دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی     دانلود
مهدی زارع

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

33336202

m.zare@hums.ac.ir

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

و ایمنی کار

    دانلود
   لاله حسنی

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی اموزش بهداشت)

33336202

laleh.hassani@hums.ac.ir

استادیار

دکتری تخصصی آمورش بهداشت

و ارتقا سلامت

    دانلود
زهرا حسینی

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی آموزش بهداشت)

33336202

zahra.hosseini@hums.ac.ir

استادیار

دکتری تخصصی آمورش بهداشت

و ارتقا سلامت

    دانلود
ناهید مرادی گوربندی

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی بهداشت عمومی)

33336202

nahid.moradi@hums.ac.ir

استادیار فوق لیسانس میکروب شناسی      دانلود
امین قنبرنژاد

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی بهداشت عمومی)

33336202

-

مربی دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی     دانلود
مهدی بهجتی

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

33336202

m.bahjati@hums.ac.ir

مربی

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

و ایمنی کار

    دانلود
فاطمه امیری

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

33336202

مربی

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

و ایمنی کار

            دانلود
فایقه زارعی

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی بهداشت عمومی)

33336202

-

مربی فوق لیسانس میکروبیولوژِی     دانلود
مرتضی سالمی

دانشکده بهداشت

(پژوهشکده سلامت)

-


       morsal59@hums.ac.ir


استادیار
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت دانلود

 اعضای پاره وقت مرکز تحقیقات


توجه: جهت مشاهده پروفایل علم سنجی اعضا بر روی دانلود کلیک کنید.

 

      نام و نام خانوادگی          عکس                  آدرس محل کار، ایمیل و شماره تلفن                      رتبه دانشگاهی                رشته تحصیلاتی         رزومه   
    سکینه دادی پور 

دانشکده بهداشت

(گروه آموزشی آموزش بهداشت)

33337192

mdadipoor@yahoo.com

           دانشجوی دکتری آموزش بهداشت       

 و ارتقاء سلام     

       آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت              دانلود
غلامعلی جاودان

دانشکده بهداشت

(گروه علوم تغذیه)

33758544

javdan.gholamali@gmail.com

استادیار علوم تغذیه
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
           دکترای تخصصی علوم تغذیه     دانلود
علی علیزاده  

دانشکده بهداشت 

(گروه آموزشی بهداشت عمومی)

33338583

Ali.Alizadeh@hums.ac.ir
استادیار دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني  دانلود
حسین قاسمی          
حسام الدین کمال زاده  

دانشکده پزشکی

(گروه پزشکی اجتماعی)

33317794

hesamadin@hums.ac.ir

استادیار فناوری اطلاعات دكتري تخصصی سیستم های اطلاعاتی دانلود