صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

 


  اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس

 

 

تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت شامل : فقر، درآمد، فعالیت اجتماعی، طبقه اجتماعی، تحصیلات، سواد بهداشتی، تبعیض، جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل سکونت، مهاجرت، مذهب، شغل، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی اولیه، شهرنشینی، حاشیه نشینی، خشونت، مراقبت از سلامت خود و حمایت هاي اجتماعی و سبک زندگی، نقش بسیار بیشتری نسبت به عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان ایفا می کنند.

متاسفانه به علت اینکه اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی شود مورد غفلت قرار گرفته است. رسالت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت توجه به این عوامل تعیین کننده است، تا با انجام  تحقیقات در عرصه جامعه و با مشارکت جامعه و تولید دانش مورد نیاز در حفظ و ارتقاء سلامت عمومی جامعه مشارکت نماید. 

 در این راستا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اولویت های تحقیقاتی خود را در29  محور به شرح زیر جهت پژوهشگران علاقه مند اعلام می نماید. برخی از این اولویت های پژوهشی شامل موارد زیر می باشد:


۱. ارتباط بین بیماری دیابت با ابتلا به کرونا     


۲. ارتباط بین ابتلا به کرونا با ابتلا به دیابت: اینده نگر       


۳.ارتباط بین پر فشاری خون با ابتلا به کرونا    


۴. ارتباط بین سبک زندگی با ابتلا به کرونا      


۵ارتباط بین برخی متغییرهای دموگرافیک با ابتلا به کرونا تبیین تجربیات بیماران کرونایی: رویکرد کیفی    


۶. تبیین تجربیات بیماران کرونایی: رویکرد کیفی    


مابقی اولویت های این مرکز را می توانید از طریق دانلود فایل اولویت های پژوهشی مشاهده کنید.


برای دریافت اولویت های پژوهشی اینجا کلیک کنید.