صفحه اصلی > معرفی مرکز 


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج‌فارس


                        

تاریخچه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت خلیج‌فارس فعالیت خود را از سال 1388 شروع نمود. این مرکز در 1388/8/10 موفق به دریافت موافقت اصولی شد و در تاریخ 1395/7/25 موافقت قطعی خود را از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی دریافت نمود.

چشم‌انداز

این مرکز بر آن است با راه‌اندازی شبکه‌ای از تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت و عدالت در سلامت باشد تا با تبادل اطلاعات، دانش، تجارب موجود و با ارائه تصویری مناسب از وضعیت موجود، در اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امر تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت موثر واقع گردد.

 

ماموریت

ماموریت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت خلیج‌فارس تولید و بکارگیری دانش مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور ارتقا سلامت جامعه و تبدیل مرکز به عنوان قطب پژوهش در کشور در۵ سال آینده می‌باشد. ماموریت اصلی این مرکز رویایی با معضلات بهداشتی، ارتقا سطح سلامت جامعه، حرکت به سوی جامعه سالم‌تر، شناسایی و برطرف نمودن مشکلات بهداشتی، ارتقا سطح سلامت جامعه و حرکت به سوی جامعه سالم‌تر، شناسایی و کاهش عوامل ایجاد‌کننده بیماری‌های جسمی و روانی، شناسایی تعیین‌کننده‌های سلامت بویژه عوامل اجتماعی موثر برسلامت مانند فقر، سواد ، حمایت‌های اجتماعی، درآمد، بیکاری، فشارهای روانی، مسکن، آب، محیط زیست، محیط کار، تغذیه، آموزش و ...، افزایش سواد سلامت در جامعه و توانمند نمودن مردم در زمینه انجام خودمراقبتی است.

گرایش پژوهشی

عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری‌های واگیر، عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ‌ومیر، عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر،مشارکت و توانمندسازی جامعه در امر سلامت، عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت محیط کار و زندگی، عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت روانی یا افسردگی.

 

 

 

 

   دانلود : تاریخچه_مرکز.docx           حجم فایل 109 KB